Home / Tag Archives: Khách hàng

Tag Archives: Khách hàng

Chăm sóc khách hàng là gì?

Chăm sóc khách hàng là gì? Thuật ngữ “chăm sóc khách hàng” thường được hiểu một cách không đầy đủ là sự chào đón nhiệt tình đối với khách hàng của các nhân viên bán hàng.   Tuy nhiên tiếp xúc với khách hàng chỉ là một phần trong chiến ...

Read More »