Home / Tag Archives: chăm sóc

Tag Archives: chăm sóc

5 câu chuyện về chăm sóc khách hàng (P3)

Câu chuyện thứ ba – Hồ sơ chăm sóc khách hàng của Kanebo Câu chuyện mà tôi kể dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được các công ty lớn thành công nhờ những biện pháp bán hàng như thế nào. Tháng 4 năm ngoái, con gái tôi đang ở Vũng ...

Read More »